Prezentacja publikacji „Kryzys rodziny. Diagnoza, rozwiązania, profilaktyka”

2019-05-08

Za nami prezentacja publikacji „Kryzys rodziny. Diagnoza, rozwiązania, profilaktyka” pod redakcją Pana Marka Grabowskiego. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. współautorzy książki: Pani Barbara Socha oraz Pan Kacper Kożuchowski, Kierownictwo IWS, a także osoby mające głos doradczy przy przygotowaniu opracowania. Książka powstała w ramach projektu „Polityka Sprawiedliwości 2018” zrealizowanego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2018 r., współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Spotkanie rozpoczął Kierownik Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Pan Profesor Bogumił Szmulik. Prezentując główne idee publikacji, podkreślił, iż zawiera ona wiele interesujących danych i praktycznych inspiracji dla prowadzenia polityki prorodzinnej.

Redaktor publikacji, Pan Marek Grabowski, przedstawił założenia metodologiczne pracy i uwydatnił nieocenioną rolę rodziny w przekazie kultury i wartości. Porównał instytucję małżeństwa i rodziny do marki, która posiada długą tradycję i doświadczenie, ma miliony swoich ambasadorów, ale przechodzi obecnie poważny kryzys, będący m.in. konsekwencją ataków ideologicznych ze strony środowisk dążących do osłabienia jej roli w strukturze społecznej.

Zebrani goście dyskutowali oraz zadawali pytania Autorom i Kierownictwu Wydawnictwa.

Spotkanie zakończył Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Pan Doktor Marcin Romanowski, podkreślając, że publikacja nie zamyka, ale otwiera dyskusję nad tym, jak wprowadzać skuteczne rozwiązania prorodzinne.

#KryzysRodziny