Kryzys rodziny

Tytuł: Kryzys rodziny. Diagnoza, rozwiązania, profilaktyka

Redakcja: Marek Grabowski

Format: 160 × 240 mm

Stron: 184

Kategoria: Prawo publiczne

Cena: 15 zł

Zapytaj o dostępność
Wypełnij formularz

 

Kategoria:

Książka, po pierwsze jest próbą diagnozy sytuacji społecznej w zakresie życia rodzinnego, jego przemian. […]. Mówi się o zjawisku kryzysu małżeństwa, zjawisku, które możemy przedstawiać w kategoriach opisu, ale także w terminach systemów wartości.

Po drugie zawiera bardzo silną warstwę aksjologiczną. Ukazywane wprost lub zakładane są w toku rozumowania konkretne sądy wartościujące. Trwała rodzina ukazywana jest jako wartość, cenna zarówno dla współmałżonków jak i – a może przede wszystkim – dla dzieci urodzonych i wychowywanych przez parę małżeńską.

Po trzecie, książka dostarcza szeregu pomysłów na „ratowanie” małżeństwa i rodziny. Ta część posiada największą wartość; dostarcza pomysłów na budowanie silnego, satysfakcjonującego i trwałego związku małżeńskiego […].

Zawarte w książce analizy dotyczą kluczowych kwestii społecznych i psychologicznych naszego społeczeństwa. Książka może dostarczyć wielu pomysłów różnym instytucjom, a także spowodować powołanie nowych zespołów i reorganizacje dotychczas pracujących w przestrzeni ochrony rodziny i pomocy rodzinie.

prof. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek (Uniwersytet Warszawski)