Odpowiedzialność dyscyplinarna

85,00 

Tytuł: Odpowiedzialność dyscyplinarna. Standardy polskiego systemu prawnego na przykładzie wybranych zawodów prawniczych

Redakcja: Marcin Wielec

Format: 160x240mm

Stron: 476

Cena: 85,00 zł

 

Kategoria:

 

Opracowanie jest pokłosiem projektu badawczego przeprowadzonego w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie w 2017 roku. Na przedmiot badania składają się obowiązujące regulacje prawne określające ustrój i działanie wybranych zawodów prawniczych dotyczące standardów odpowiedzialności dyscyplinarnej w polskim systemie prawnym. Do badania zakwalifikowano najbardziej popularne zawody prawnicze, takie jak: adwokaci, radcowie prawni, notariusze, prokuratorzy, sędziowie, komornicy sądowi i referendarze sądowi. Częściowo przeanalizowano również zawód biegłych rewidentów oraz poglądowo zawody prawnicze w całkowicie odmiennym systemie prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Informacje dodatkowe

Waga 0.95 kg