Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego Przeciwdziałanie zagrożeniom Rola Służb

Tytuł: Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego Przeciwdziałanie zagrożeniom Rola Służb

Redakcja: Tomasz Kośmider, Marcin Strzelec

Format: 160x240mm

Stron: 176

Kategoria: penitencjarystyka

Cena: 34 zł

SPIS TREŚCI

Zapytaj o dostępność
Wypełnij formularz

Kategoria:

 

Publikacja wpisuje się w rozwijany współcześnie nurt badań nad bezpieczeństwem z uwzględnieniem właściwej mu wielowymiarowości i interdyscyplinarności. Należy podkreślić, że zawarte w książce ustalenia, będące wynikiem wieloletnich badań oraz znajomości już ogłoszonych drukiem dociekań środowiska naukowego, mogą stanowić argument w debacie na temat budowania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego. Przedstawione studium nie wyczerpuje tematu, pozwala jednakże na sformułowanie kierunków dalszych badań, które jawią się jako ważne w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski – ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa publicznego – w oparciu o wiedzę wygenerowaną w dyskursie o zagrożeniach bezpieczeństwa obywateli oraz dóbr narodowych.

ze wstępu