Wolność słowa. Współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej

Redakcja: Grzegorz Blicharz, Maciej Delijewski

Tytuł: Wolność słowa. Współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej

Stron: 570

Kategoria: Prawo Publiczne

Cena: 33 zł

SPIS TREŚCI

 

Zapytaj o dostępność
Wypełnij formularz

Kategoria:

Książka  Wolność słowa. Współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej oferuje szeroko zakrojoną analizę regulacji prawnych dotyczących wolności słowa w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii ze szczególnym uwzględnieniem regulacji mowy nienawiści oraz wolności nauki i sztuki. – PROF. CHRISTOPHER WOLFE, UNIVERSITY OF DALLAS

Publikacja skłania do stawiania wielu poważnych pytań – także wobec stosunkowo nowego zjawiska represjonowania za wyrażanie tradycyjnych od dawna poglądów, które przestały być akceptowane przez polityczne czy intelektualne elity. Przedstawia zatem kontekst, który pozwala zauważyć, że niełatwo udzielić odpowiedzi na te pytania. Wszelako poszukiwanie tych odpowiedzi uzmysławia jako konieczne.O ile analizy dotyczące prawa amerykańskiego dają przykład realizowania snu o wolności – w szczególności o wolności słowa i wyrazu – o tyle analizy dotyczące prawa innych krajów budzą szereg obaw co do skuteczności zabezpieczenia swobód nieskrępowanego prezentowania własnych opinii i wolności udziału w dyskursie publicznym. – KS. PROF. DR HAB. FRANCISZEK LONGCHAMPS DE BÉRIER, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Książka jest zbiorem samodzielnych opracowań, połączonych wyraźnie określoną myślą przewodnią, przygotowanych przez autorów reprezentujących nie tylko różne ośrodki naukowe, ale także różne państwa, a nawet kultury prawne. Taki dobór autorów zapewnia różnorodność prezentowanych ocen, co przesądza o bogactwie treści pomieszczonych w książce i stanowi zaproszenie do dalszych bardziej pogłębionych studiów i analiz. – DR HAB. WOJCIECH LIS, PROF. KUL, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II