Zarys ustroju państwowego Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej

109,00 

Autor: Andrzej Pogłódek

Liczba stron: 253

Waga: 0,57 kg

 

Spis treści

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 109,00 .

Kategoria:

 

Monografia jest poświęcona ustrojowi Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej – państwa nieuznawanego, powstałego po upadku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dotychczas nie podejmowano pogłębionej refleksji naukowej nad ustrojem Naddniestrza – z jednej strony z perspektywy prawnej, z drugiej zaś z uwzględnieniem analizy historycznoprawnej i politologicznoprawnej, stąd zaproponowane w pracy ujęcie uznaję za wartościowe poznawczo, pozwalające szerzej spojrzeć na omawiane zagadnienie niż sama analiza aktów prawnych. Prowadzenie badań nad ustrojem Naddniestrza jest tym bardziej uzasadnione, że państwo to budowało system rządów w specyficznych warunkach. Mając to na względzie, należy uznać, że praca wypełnia lukę w piśmiennictwie polskim, jest wielopłaszczyznowa i warta opublikowania.

 

Z RECENZJI DR. HAB. Bogusława PRZYWORY, PROF. UJD

 

Informacje dodatkowe

Waga 0,57 kg