teka (1)
Wydawnictwo IWS (2)
Wydawnictwo IWS (1)
Wydawnictwo IWS (6)
Wydawnictwo IWS (5)
Wydawnictwo IWS (4)
Wydawnictwo IWS (3)
Wydawnictwo IWS (2)
Wydawnictwo IWS (1)
14
Wydawnictwo IWS stanowi integralną część Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Specjalizuje się w wydawaniu publikacji naukowych, w tym raportów oraz monografii przewidzianych w planie własnym jednostki. Teksty publikowane przez Wydawnictwo obejmują tematykę z zakresu nauk: społecznych i ekonomicznych (prawo, socjologia, pedagogika, ekonomia, nauki o zarządzaniu); humanistycznych (filozofia, historia), inżynieryjno-technicznych (automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja), ścisłych i przyrodniczych (informatyka). Istnienie Wydawnictwa jest związane w głównej mierze z aktywnością badawczą pracowników Instytutu. Publikacje wydawane są najczęściej w języku polskim i angielskim. Wydawnictwo, dażąc do zapewnienia najwyższych standardów etycznych publikacji – IPU, stosuje zasady opublikowane przez Committee on Publication Ethics (COPE) w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/resources/code-conduct).

Polecane

Aktualności

Jubileuszowy rok 2018

Jubileuszowy rok 2018 – symbolizujący stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – jest dobrym momentem na przypomnienie, jak istotne dla państwa są instytucje wymiaru sprawiedliwości.

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości na liście wydawnictw naukowych

Z dumą pragniemy poinformować, że Instytut Wymiaru Sprawiedliwości znalazł się w wykazie wydawnictw naukowych, opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oznacza to, że recenzowane monografie naukowe wydane przez IWS uzyskają 80 punktów.