The Publishing House of the Institute of Justice is an integral part of the Institute of Justice. It specializes in publishing of scientific publications, including reports and monographs provided for in the unit's own plan. The texts published by the publishing house cover topics in the field of social and economic sciences (law, sociology, pedagogy, economics, management sciences); humanities (philosophy, history), engineering and technology (automatics, electronics and electrical engineering, technical information technology and telecommunications), science and natural science (computer science). The existence of the Publishing House is mainly related to the research activity of the Institute's employees. Publications are usually published in Polish and English. The publishing house, striving to ensure the highest ethical standards of publications - IPU, applies the rules published by Committee on Publication Ethics (COPE) w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/resources/code-conduct).

Recommended

News

Księga Jubileuszowa

Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ma zaszczyt poinformować grono Czytelników o wydaniu Księgi jubileuszowej z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Emila W. Pływaczewskiego pt. Człowiek, społeczeństwo i państwo z perspektywy nauk kryminologicznych, pod wytrwałą i skrupulatną redakcją naukową Ewy M. Guzik-Makaruk, Katarzyny Laskowskiej i Wojciecha Filipkowskiego.

 

Wielce Szacownemu Jubilatowi – mentorowi i wychowawcy wielu pokoleń znamienitych karnistów i kryminologów – życzymy dużo zdrowia oraz samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

Artificem commendat opus!

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego tematyką prawną. W każdej kategorii konkursu może zostać przyznana nagroda główna i po dwa wyróżnienia. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac, na podstawie których uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego datę ogłoszenia konkursu.

Wybitne prace naukowe w konkursie IWS

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się uroczysta gala IV Edycji „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych”. – Głównym celem naszego konkursu jest wypromowanie odważnych i wybitnych polskich naukowców – mówił prof. Marcin Wielec, dyrektor IWS.