Detencja i jej alternatywy Analiza orzecznictwa sądowego w sprawie umieszczania cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych

99,00 

Autor: Witold Klaus, Monika Szulecka, Dominik Wzorek

Liczba stron: 261

Rok wydania: 2024

 

SPIS TREŚCI

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 99,00 .

Category:

Rzadko zdarza się czytać polską pracę prawoznawczą, która jest tak interesująca, że czytelnik musi odpierać pokusę spojrzenia na koniec książki czy rozdziału, żeby się dowiedzieć „kto okazał się zabójcą”. Z miłym zdziwieniem przychodzi stwierdzić, że recenzowana publikacja jest tak właśnie interesująca. Wywód jest prowadzony niezwykle wartko, znakomitą polszczyzną, z przybliżeniem ( ale nie uciążliwym) terminologii i konstrukcji obcych ( i doskonałym ich wykorzystaniem). Praca jest oparta na wartościowych wynikach badań, których sposób przeprowadzenia nie wzbudza wątpliwości metodologicznych, zarazem zaś uzupełnia istotną lukę w polski piśmiennictwie, podejmując zagadnienie stosowania detencji wobec cudzoziemców.

 

Z RECENZJI DR. HAB. MARCINA GÓRSKIEGO, PROF. UŁ

 

 

Otrzymaną do recenzji pracę badawczą należy uznać za wartościową i wnoszącą istotny wkład w badany obszar, związany ze stosowaniem detencji wobec cudzoziemców i jej alternatywami. Analiza orzecznictwa sądowego w sprawie umieszczania cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych została przeprowadzona wnikliwie, wieloaspektowo, na podstawie danych statystycznych i badań aktowych. Badacze opisali zastosowaną metodę badań , która pozwoliła przedstawić praktykę orzeczniczą sądów w odniesieniu do obowiązujących przepisów ustaw: o cudzoziemcach i o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Wyniki badań i analiz zostały zamieszczone w formie tabel i wykresów oraz opatrzone wyjaśnieniami , komentarzami i wnioskami. Całość pracy poprzedził wstęp przedstawiający detencję i funkcjonowanie ośrodków strzeżonych w Polsce w ujęciu historycznym . Praca przytacza źródła badawcze, doktrynalne, jak i orzecznicze.

 

Z RECENZJI DR. MAŁGORZATY MAKARSKIEJ, SSO W SIEDLCACH

Additional information

Weight 0,6 kg