Gdy kara nie wystarcza… O praktyce stosowania wybranych rozwiązań prawnych wobec sprawców z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa

45,00 

Title: Gdy kara nie wystarcza… O praktyce stosowania wybranych rozwiązań prawnych wobec sprawców z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa

Authors: Agnieszka Gutkowska, Justyna Włodarczyk-Madejska, Joanna Klimczak, Paulina Sidor

Size: 160x240mm

Length: 252

Category: criminal law

Price: 45 PLN

CONTENTS

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni/Lowest price in the last 30 days: 45,00 .

Category:

 

Oddana w ręce czytelników publikacja stanowi pierwsze na rynku wydawniczym opracowanie obejmujące swoim zakresem analizę wszystkich środków, które mogą znaleźć zastosowanie wobec osoby, która, mimo tego iż odbyła już wymierzoną jej za popełnione przestępstwo karę, nadal – ze względu na przejawiane zaburzenia psychiczne – z co najmniej wysokim prawdopodobieństwem stwarza zagrożenie dla społeczeństwa. Jak dotąd nie ukazała się książka, oparta na analizie porównawczej karnych środków zabezpieczających i cywilnych środków postpenalnych.
Publikacja wyróżnia się kompleksowością zarówno analizy prawnej, jak i warstwy empirycznej. Część prawna zawiera bowiem porównanie aspektów podmiotowych, przedmiotowych oraz proceduralnych obu typów środków, ze szczególnym naciskiem na przenalizowanie podobieństw i różnic pomiędzy nimi, jak i potencjalnego zakresu, w którym mogą się one krzyżować względem jednej osoby. Wieloaspektowe podejście charakteryzuje także część empiryczną, opartą na wyjątkowo szerokim katalogu analizowanych czynników.
Książka zawiera propozycje pewnych rozwiązań, których celem ma być zarówno wyeliminowanie rozbieżności interpretacyjnych części zapisów ustawy o KOZZD, jak i zmiany o charakterze stricte legislacyjnym. Nawet gdyby przedstawione propozycje nie znalazły ostatecznie uznania w oczach ustawodawcy, mogą być konstruktywną inspiracją do pogłębionej dyskusji na temat całego modelu postępowania wobec osób stwarzających zagrożenie ze względu na przejawiane zaburzenia psychiczne, zaś w pierwszej kolejności na temat nowelizacji ustawy o KOZZD. A nie ma żadnych wątpliwości, iż zmiany legislacyjne w tym obszarze są palącą potrzebą.

fragment streszczenia

Additional information

Weight 0,57 kg