Identyfikacja podmiotów prawnych w obrocie cyfrowym

57,00 

Title: Identyfikacja podmiotów prawnych w obrocie cyfrowym

Authors: Wojciech Cyrul, Katarzyna Jasińska, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Janusz Opiła, Tomasz Pełech-Pilichowski, Piotr Potiopa, Paweł Vigolo Lauretti

Size: 160x240mm

Length: 290

Category: public law

Price: 57 PLN

CONTENT

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni/Lowest price in the last 30 days: 57,00 .

Category:

 

Identyfikacja elektroniczna podmiotów prawnych determinowana jest nie tylko przez przepisy prawa czy normy techniczne, ale także przez dostępne narzędzia funkcjonujące w obrocie cyfrowym. Nie ma przy tym wątpliwości, że właściwy dobór określonych rozwiązań technicznych dla potrzeb identyfikacji cyfrowej decydować będzie o kierunkach rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Stąd jednym z kluczowych zagadnień w tej dziedzinie staje się ocena korzyści lub ograniczeń istniejących lub planowanych rozwiązań technologicznych oraz legislacyjnych. Warto przy tym zauważyć, że identyfikacja elektroniczna osób fizycznych i osób prawnych może przebiegać nieco inaczej. Analiza, stanowiąca przedmiot niniejszej monografii, umożliwiła zidentyfikowanie podstawowych problemów, jakie towarzyszą próbom tworzenia jednolitego systemu identyfikacji elektronicznej w sytuacji funkcjonowania w obrocie prawnym i gospodarczym nie tylko osób fizycznych, lecz także różnego rodzaju jednostek organizacyjnych. Stało się to możliwe dzięki współpracy naukowej prawników i informatyków, która ujawniła złożoność zagadnień, jakie pojawiają się w tym obszarze na styku prawa i technologii.

Fragment wprowadzenia

Additional information

Weight 0,66 kg