Między normatywnym a pragmatycznym modelem kształcenia prawników we współczesnej Polsce

24,00 

Edithors: Marek Michalski, Bartosz Olszewski, Aleksandra Syryt, Sławomir Zaręba, Marcin Zarzecki

Size: 160x240mm

Length: 244

Category: public law

Price:

CONTENTS

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni/Lowest price in the last 30 days: 24,00 .

Category:

 

Niewątpliwie sposób kształcenia studentów prawa ma wpływ na dokonywane przez nich wybory zawodowe, a także na wykonywanie w przyszłości zawodów prawniczych. Rozwijanie określonych postaw może oddziaływać na to, w jaki sposób prawnicy będą funkcjonować w obszarze związanym ze zwalczaniem przestępczości, a także pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwami, zwłaszcza że nie zawsze ta sfera działalności prawniczej będzie przynosiła największe korzyści materialne świadczącego usługi prawne. Z tego względu tak ważne jest uświadamianie roli prawnika w pomocy pokrzywdzonych przestępstwami już na poziomie kształcenia akademickiego i wyposażenie absolwentów w stosowne umiejętności związane z poruszaniem się w tej tematyce. […]

Przedstawiane opracowanie ma stanowić głos w dyskusji na temat systemu kształcenia prawników w zmieniającej się rzeczywistości, na którą oddziałują różnego rodzaju czynniki. Ma też być pomocą w ulepszaniu systemu kształcenia w taki sposób, by był adekwatny do wyzwań współczesności, zwłaszcza w związku z nowymi zagrożeniami związanymi z rozwojem technologicznym, a zarazem by przygotował absolwentów studiów prawniczych do skutecznej reakcji na zagrożenia i pomocy ofiarom tych zagrożeń.

Additional information

Weight 0,55 kg