Model francuskiego postępowania przygotowawczego w ujęciu prawnoporównawczym

109,00 

Autor: Justyna Głębocka

 

Liczba stron: 426

 

SPIS TREŚCI

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni/Lowest price in the last 30 days: 109,00 .

Category:

 

Praca stanowi rzetelne studium prawnoporównawcze, w którym francuski model postępowania przygotowawczego został zestawiony z modelem polskim (ten ostatni stanowi dla pierwszego swego rodzaju tło). Studium zawiera nie tylko omówienie ewolucji oraz aktualnego kształtu postępowania przygotowawczego we Francji, ale również krytyczną analizę wybranych instytucji tak w odniesieniu do systemu francuskiego, jak i polskiego. Zawarto w niej uwagi co do tego, w jaki sposób model francuski oddziaływał i nadal może oddziaływać na ukształtowanie modelu polskiego postępowania przygotowawczego. […] Oś rozważań wyznaczają funkcje postępowania przygotowawczego, które pozostają w nieco innych proporcjach w modelu francuskim i modelu polskim, z kluczową różnicą co do zakresu i sposobu realizacji funkcji przygotowawczej. Autorka słusznie koncentruje swoją uwagę na zasadach ukształtowania obu modeli, zwracając uwage na odmienne podłoże aksjologiczne wynikające z oportunistycznego nacechowania ścigania karnego we Francji i opartego na zasadzie legalizmu modelu ś cigania w Polsce.

Additional information

Weight 0,89 kg