Nękani, oszukiwani, hakowani. Nowe i tradycyjne wymiary wiktymizacji

38,00 

Autorzy: Justyna Włodarczyk-Madejska, Paweł Ostaszewski, Joanna Klimczak, Andrzej Siemaszko

Format: 160x240mm

Liczba stron: 194

SPIS TREŚCI

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni/Lowest price in the last 30 days: 38,00 .

Category:

 

W recenzowanym opracowaniu w sposób gruntowny i syntetyczny przeanalizowano: zagadnienia związane z wiktymizacją uwzględniając zarówno tzw. tradycyjną przestępczość, jak i współczesne jej formy, zagadnienia lęku przed przestępczością, a także pomiaru punitywności polskiego społeczeństwa oraz oceny pracy Policji i sądów. Tak szeroko zakrojone pole badawcze umożliwiło kompletne i systemowe przedstawienie analizowanego problemu. (…) Przedstawione wyniki Ogólnopolskiego Badania Wiktymizacyjnego przeprowadzono na początku roku 2020 r. Są to więc badania jak najbardziej aktualne. Badanie przeprowadzono na imponująco dużej próbie badawczej 5000 respondentów za pomocą techniki mieszanej (…). Mimo że trudno byłoby wskazać lepszą niż zastosowaną przez Autorów metodę pomiaru zjawiska wiktymizacji, to Autorzy wskazują nie tylko na jej zalety, ale również omawiają ograniczenia i wady co, w mojej ocenie podkreśla profesjonalizm i rzetelne przygotowanie Badaczy. Warto podkreślić, że od wielu lat nie było realizowanych w Polsce na taką skalę badań o charakterze wiktymizacyjnym (…). Przedłożone do recenzji opracowanie wypełnia tę lukę. (…) Recenzowana praca jest w mojej ocenie wartościowa i jako całość dobrze wpisuje się w społeczne zapotrzebowanie na prace badawcze z zakresu kryminologii i wiktymologii. Jej odbiorcami mogą być nie tylko naukowcy bądź praktycy zawodowo zaangażowani w pracę z pokrzywdzonymi, ale wszyscy, których zainteresowania wpisują się w zagadnienie przestępczości i jej ofiar.

Z RECENZJI DR HAB. MONIKI KOTOWSKIEJ

 

Literatura, na której opierają się Autorzy dotyczy przede wszystkim kwestii opinii społeczeństwa odnośnie do przestępczości i polityki karania, lęku przed przestępczością, populizmu penalnego, punitywności społeczeństwa, form przestępczości opisywanych w opracowaniu (zwłaszcza tych nowszych, takich jak cyberprzestępczość, stalking, kradzież tożsamości) oraz metodologii prowadzenia badań wiktymizacyjnych. Zarówno tematyczny dobór pozycji bibliograficznych jak i wybór konkretnych opracowań (są tu zarówno uznane, klasyczne pozycje, odwołania do najlepszych polskich opracowań, nawet sprzed kilkudziesięciu lat, jak i opracowania najnowsze, z ostatnich lat) nie budzi moich zastrzeżeń. (…) Ponadto na wysoką ocenę zasługują wyjaśnienia dotyczące różnic metodologicznych i sposobów zadawania pytań w poszczególnych porównywanych badaniach. O rzetelności naukowej i staranności Autorów świadczy to, że wyniki tych porównań interpretują bardzo ostrożnie i z licznymi zastrzeżeniami.

Z RECENZJI DR HAB. DAGMARY WOŹNIAKOWSKIEJ-FAJST

Additional information

Weight 0,48 kg