Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym. Interpretacja i kierunki zmian

17,00 

Edithors: Paweł Sobczyk

Size: 160x240mm

Length: 250

Category: public law

Price:

CONTENTS

Category:

 

Badania przeprowadzone w ramach realizacji zadania „Aksjologiczno-konstytucyjne podstawy pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwemi świadkom oraz przeciwdziałania przestępczości” wpisują się w debatę naukową i publiczną na temat zmian w polskiej ustawie zasadniczej oraz w tzw. ustawodawstwie zwykłym. Niezwykle istotne jest zatem, nie tylko z punktu widzenia naukowego, wskazanie istotnych rozwiązań, które w wypadku zmiany Konstytucji RP powinny być uwzględnione przez ustrojodawcę. Nie ulega wątpliwości, że konstytucja jako ustawa zasadnicza państw powinna określać podstawy nie tylko rozwiązań ustrojowych, dotyczących funkcjonowania poszczególnych władz, ale także statusu jednostki, w tym jej relacji z władzami publicznymi.

Michał Poniatowski, Paweł Sobczyk

Additional information

Weight 0,58 kg