Postępowanie restrukturyzacyjne w praktyce sądów powszechnych

48,00 

Edithors: Anna Hrycaj, Patryk Filipiak, Bartosz Sierakowski

Size: 160x240mm

Length: 292

Category: public law

Price:

CONTENTS

Out of stock

Category:

 

Publikacja jest bardzo interesująca i wartościowa. Szczegółowe badania empiryczne pozwalają ocenić praktykę stosowania Prawa restrukturyzacyjnego, a w szczególności wyeksponować dobre praktyki, które służą zwiększeniu efektywności stosowanych procedur restrukturyzacyjnych. Publikacja powinna okazać się pomocna dla sędziów, doradców restrukturyzacyjnych, a także pozostałych interesariuszy postępowań restrukturyzacyjnych.

DR HAB. JOANNA KRUCZALAK-JANKOWSKA, PROF. UG

 

W publikacji w sposób jasny przedstawiono zagadnienie oraz uzasadniono jego doniosłość w kontekście innych (syntetycznie zreferowanych), wcześniej powstałych prac poświęconych tej problematyce. Trzeba wskazać, że refleksje sformułowane w ramach pracy zostały oparte w zasadniczym stopniu na badaniach o charakterze empirycznym, z ukierunkowaniem na sformułowanie postulatów o charakterze de lege ferenda (w szczególności w postaci bardzo konkretnych propozycji zmian w obowiązujących przepisach). […] Przedmiotowe orzeczenia nie były dotychczas objęte tego rodzaju kompleksową analizą. Sformułowane wnioski i postulaty mają charakter oryginalny.

DR MATEUSZ TCHÓRZEWSKI

Additional information

Weight 0,52 kg