Praktyka orzecznicza wojskowych sądów rejonowych w Katowicach i w Krakowie w sprawach politycznych w okresie stalinowskim

19,00 

Title: Praktyka orzecznicza wojskowych sądów rejonowych w Katowicach i w Krakowie w sprawach politycznych w okresie stalinowskim

Autors: Krzysztof Bokwa, Paweł Magiera, Radosław Pałosz, Jakub Pokoj

Size: 160x240mm

Page: 302

Category: criminal law

Price: 19 PLN

CONTENTS

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 19,00 .

Category:

 

Upowszechnienie wiedzy o ponurej przeszłości służy różnorakim celom: nie tylko oddaniu sprawiedliwości ofiarom systemu i ich bliskim, ale także szeroko pojętej edukacji prawnej i społecznej, uświadomieniu społeczeństwu niebezpieczeństw związanych z funkcjonowaniem ustroju godzącego w podstawowe prawa i wolności człowieka i obywatela.

Na tym tle rodzi się refleksja dotycząca właściwego rozumienia prawa i sprawiedliwości. Niedopuszczalne jest tłumaczenie zmian prawnych rewolucyjną potrzebą, jeśli w praktyce ich stosowania sprowadza się ona do wyrządzania krzywdy człowiekowi z powodu bezwzględnej walki o władzę.

dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ (fragment wprowadzenia)

 

Publikacja udowadnia, iż podejmowanie określonych tematów badawczych w ramach historii prawa ma nie tylko znaczenie poznawcze. Ukazanie bezprawia w funkcjonowaniu instytucji państwowych w przeszłości, w okresie totalitarnym, powinno przyczynić się do powstawania skutecznych barier zapobiegających tworzeniu się określonych patologii w czasach nam współczesnych. Patologie te mogą przybierać na pierwszy rzut oka zupełnie inny wymiar, jednak przypatrzywszy się bliżej, okazuje się, że mechanizmy ich powstawania mają wiele wspólnych cech. Mimo głębokich zmian ustrojowych obywatele winni zawsze zachowywać czujność wobec działań prawodawcy, gdyż – jak mówił św. Jan Paweł II w słowach skierowanych do Polaków – wolność nie jest dana raz na zawsze, trzeba ją stale zdobywać na nowo.

dr hab. Grzegorz M. Kowalski, UJ

 

Analiza działalności WSR-ów w Katowicach (Stalinogradzie) i Krakowie po raz pierwszy jest przedstawiana w sposób zaproponowany przez autorów. Podjęte przez autorów badania wpisują się w niezwykle istotny obecnie nurt dociekań historyczno-prawnych, Tego rodzaju badania wprowadzane w krajowy obieg naukowy są niezwykle pożyteczne – każde kolejne ich rezultaty przyczyniają się do ukazania nowych aspektów problemu.

Dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO

Additional information

Weight 0,67 kg