Sprawcy, uczestnicy i ofiary

109,00 

autor: Marek Jan Chodkiewicz

ilość stron: 247

 

SPIS TREŚCI

Category:

 

Książka Sprawcy, uczestnicy i ofiary. Mikrostudium niemieckiego aparatu terroru 1939–1944 jest głosem w dyskusji na temat losu Polaków podczas okupacji niemieckiej.Jasno wyłaniają się z niej brutalna rzeczywistość tamtych lat, cele i metody stosowane przez funkcjonariuszy niemieckiego aparatu terroru,jak również wachlarz zachowań, na które mogła pozwolić sobie ludność z okupowanych terenów, jeśli chciała przetrwać. Z całą mocą należy podkreślić, że w przypadku przyjaznego nastawienia okupant nie miałby powodu do budowy i utrzymywania w terenie tak rozbudowanych struktur policyjnych.

Jednakże brutalna okupacja spowodowała olbrzymie straty wśród ludności, szczególnie wśród lokalnych elit, będących inicjatorami oporu. Straty, które do dzisiaj pozostały niepowetowane.

Additional information

Weight 0,56 kg