Status prawny sędziego. Państwa pozaeuropejskie. Tom I

83,00 

Edithorsa: Bogusław Przywora, Aleksander Wróbel

Size: 160x240mm

Lengt: 558

Category: public law

Price:

CONTENTS

Out of stock

Category:

 

Potrzeba podjęcia badań porównawczych dotyczących statusu sędziego w państwach pozaeuropejskich związana jest nie tylko z ciekawością badawczą, ale również – a może przede wszystkim – z potrzebami praktyki ustrojowej. Skutecznie przeprowadzona reforma ustrojowa wymaga również pogłębionych badań komparatystycznych. Pozwalają one zauważyć zarówno pewne uniwersalne, jak też mogące powstać problemy. Jest to szczególnie widoczne w badaniach dotyczących problematyki szeroko rozumianego systemu wymiaru sprawiedliwości, którego podstawowym budulcem są sędziowie. Dlatego też kluczowe znaczenie ma sięgnięcie do przyjętych w innych państwach rozwiązań dotyczących statusu sędziego, zarówno z punktu widzenia ustrojowego, jak i praktycznego wykonywania tego zawodu. […]

Mamy nadzieję, że wnioski przedstawione w monografii znajdą w pewnym stopniu zastosowanie w praktyce ustrojowej. System konstytucyjny jest bowiem bytem dynamicznym podlegającym ciągłym zmianom, a nie „skamienieliną” utrwalającą stan rzeczywistości na moment jego powstania. Liczymy również, że ustalenia poczynione w pracy zachęcą do kontynuowania badań dotyczących różnych aspektów władzy sądowniczej w państwach obcych.

OD REDAKCJI

Additional information

Weight 1,1 kg