Wolność religijna. Perspektywa prawnoporównawcza

23,00 

Editor: Grzegorz Blicharz, Maciej Delijewski

Size: 160x240mm

Length: 236

Category: public law

Price: 23 PLN

CONTENTS

 

 

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 23,00 .

Category:

 

Książka Wolność religijna. Perspektywa prawnoporównawcza składa się z pięciu rozdziałów, poświęconych wolności wyznania, w szczególności prezentacji symboli religijnych w Polsce, we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych. Zawiera ona zwięzłe i bardzo wnikliwe spojrzenie na systemy prawne trzech narodów, oferując czytelnikowi solidny prawnoporównawczy wgląd w regulacje dotyczące obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej. Każdy z rozdziałów prezentujący pogłębioną analizę prawną sprawia, że niniejszy tom będzie użytecznym źródłem wiedzy dla naukowców i prawników specjalizujących się w tej dziedzinie.

Dr James C. Phillips, Stanford University’s Constitutional Law Center

Recenzowana książka skłania do pogłębionej refleksji nad szeroko dyskutowanym współcześnie zagadnieniem obecności symboli religijnych w sferze publicznej. Większość analiz dowodzi, że sekularyzm współczesnego państwa prawa uderza przede wszystkim w symbolikę chrześcijańską (krzyż, żłóbek, Dekalog). Chrześcijańskie symbole religijne muszą być zawsze wpisane w doczesny porządek, inaczej nie mają szansy na ekspozycję w sferze publicznej. Dochodzi tym samym do ograniczania praw wyznawców religii katolickiej, jako dominującej grupy religijnej, w imię ochrony mniejszości religijnych i areligijnych. W efekcie dąży się do zaprowadzenia faktycznej równości wszystkich religii i tym samym ostatecznego usunięcia z kultury Zachodu tradycji chrześcijańskiej. Na tym tle odmiennie przedstawia się polskie (a także włoskie) orzecznictwo sądowe, które – jak dowodzą autorzy – prezentuje stanowisko in favorem obecności symboliki religijnej w sferze publicznej. Niezwykle twórczo i interesująco prezentuje się wieloaspektowa ocena niespójności, kazuistyki i niuansowości orzecznictwa amerykańskiego SN, która pozwala na konstatację, że jego linia orzecznicza in minus obecności symboli religijnych na forum publicznym nie stała się jeszcze mimo wszystko obowiązująca. Pluralizm postaw światopoglądowych i religijnych wciąż bowiem pozostaje aksjologicznym jądrem amerykańskiej demokracji.

Prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, Uniwersytet Jagielloński

 

Additional information

Weight 0,55 kg