Wolność słowa. Współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej

33,00 

Editor: Grzegorz Blicharz, Maciej Delijewski
Length: 570
Size: 160 × 243 mm
Category: public law
Price: 33 PLN

CONTENTS

 

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni/Lowest price in the last 30 days: 33,00 .

Category:

 

Książka Wolność słowa. Współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej oferuje szeroko zakrojoną analizę regulacji prawnych dotyczących wolności słowa w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii ze szczególnym uwzględnieniem regulacji mowy nienawiści oraz wolności nauki i sztuki. Dostarcza wielu istotnych informacji w zakresie przedstawionych tematów i to w jednym tomie. Z tego względu ma znaczną wartość naukową oraz edukacyjną dla studiujących te zagadnienia.
prof. Christopher Wolfe, University of Dallas

Publikacja wydaje się niepokojąca. Skłania do stawiania wielu poważnych pytań – także wobec stosunkowo nowego zjawiska represjonowania za wyrażanie tradycyjnych od dawna poglądów, które przestały być akceptowane przez polityczne czy intelektualne elity. Przedstawia zatem kontekst, który pozwala zauważyć, że niełatwo udzielić odpowiedzi na te pytania. Wszelako poszukiwanie tych odpowiedzi uzmysławia jako konieczne.
O ile analizy dotyczące prawa amerykańskiego dają przykład realizowania snu o wolności – w szczególności o wolności słowa i wyrazu – o tyle analizy dotyczące prawa innych krajów budzą szereg obaw co do skuteczności zabezpieczenia swobód nieskrępowanego prezentowania własnych opinii i wolności udziału w dyskursie publicznym.
ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier, Uniwersytet Jagielloński

Przedstawione analizy dotyczą bardzo ważnego i zarazem skomplikowanego zagadnienia teoretycznego o istotnych walorach praktycznych, wpisując się w dyskusję, której celem jest próba zakreślenia granic swobody wypowiedzi. Książka jest zbiorem samodzielnych opracowań, połączonych wyraźnie określoną myślą przewodnią, przygotowanych przez autorów reprezentujących nie tylko różne ośrodki naukowe, ale także różne państwa, a nawet kultury prawne. Taki dobór autorów zapewnia różnorodność prezentowanych ocen, co przesądza o bogactwie treści pomieszczonych w książce i stanowi zaproszenie do dalszych bardziej pogłębionych studiów i analiz.
dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Additional information

Weight 1,11 kg