Instytucja wyzysku w prawie cywilnym perspektywa krajowa i prawnoporównawcza

119,00 

Autorzy: Jan Andrzejewski, Witold Borysiak, Aleksander Grebieniow, Jędrzej Kondek

Liczba stron: 351

 

SPIS TREŚCI

Out of stock

Category:


Instytucja wyzysku stanowiła od zawsze przedmiot gorących sporów o jej kształt i społeczne
oddziaływanie. Wchodząca właśnie w życie, pierwsza od początku obowiązywania kodeksu
cywilnego, nowelizacja jego art. 388 stanowi na to doskonały dowód. Jest też okazją do refleksji nad
racjonalnością wyborów ustawodawcy. Autorzy proponują poszerzenie dyskusji dotyczącej instytucji
wyzysku przez przedstawienie aktualnej oraz proponowanej regulacji na tle innych porządków
prawnych oraz w ich wymiarze historycznym. Swoje wnioski przedstawiają w formie propozycji
legislacyjnych.

Additional information

Weight 0,75 kg