Kontrola i nadzór administracyjny w sądownictwie powszechnym

119,00 

Autor: Jakub Mrożek

Liczba stron: 447

 

SPIS TREŚCI

Out of stock

Category:

 

Dysertacja dotyczy jednego z bardziej skomplikowanych zagadnień z zakresu sądownictwa powszechnego w jego wymiarze organizacyjno-ustrojowym. Dotąd kwestie jego kontroli i nadzoru administracyjnego- według mojej najlepszej wiedzy- nie doczekały się opracowania monograficznego, i to tak rzetelnego i wyczerpującego. Ponadto warto zwrócić uwagę na praktyczne znaczenie recenzowanego opracowania, które oceniam jako duże, tak w odniesieniu do płaszczyzny stanowienia, jak i stosowania prawa. Wynika to zwłaszcza z zawarcia w pracy szeregu propozycji nowych rozwiązań legislacyjnych służących wypełnieniu luk w prawie oraz sugerowania określonych kierunków interpretacyjnych w przypadkach, w których występują wątpliwości na tle wykładni analizowanych przepisów.

 

Dr hab. Bartosz Majchrzak prof. UKSW, prof. IWS

Additional information

Weight 0,92 kg