Międzynarodowa odpowiedzialność karna jednostek za zbrodnie przeciwko ludzkości

85,00 

Author: Krzysztof Masło

Size: 160x240mm

Length: 354

Category: criminal law

Cena:

CONTENTS

Out of stock

Category:

 

Okrucieństwa towarzyszą ludzkości od starożytności i przez wieki zdarzały się przede wszystkim w czasie konfliktów zbrojnych. W zasadzie do połowy XX w. naruszenia te nie były sankcjonowane karnie przez społeczność międzynarodową, która swoje wysiłki skupiła raczej na uregulowaniu metod i środków prowadzenia działań zbrojnych aniżeli na ściganiu i karaniu sprawców okrucieństw wojennych. […]

Celem rozprawy jest zweryfikowanie orzecznictwa trybunałów karnych dotyczącego materialnoprawnych aspektów zbrodni przeciwko ludzkości pod kątem ustalenia podstaw obowiązywania zasady indywidualnej odpowiedzialności karnej za zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zakresu tej odpowiedzialności. Nie jest to jednak tylko pytanie o rozumienie zbrodni przeciwko ludzkości, ale także o to, w oparciu o jakie normy jednostka ponosi odpowiedzialność karną, jakie istnieją formy tej odpowiedzialności i jakie są relacje zbrodni przeciwko

ludzkości do innych zbrodni prawa międzynarodowego.

FRAGMENT WPROWADZENIA

Additional information

Weight 0,75 kg