Prawnomiędzynarodowa ochrona praw kulturalnych mniejszości narodowych: wybrane zagadnienia

119,00 

 

Autorka: Katarzyna Zombory

Liczba stron: 436

 

SPIS TREŚCI

 

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni/Lowest price in the last 30 days: 119,00 .

Category:

 

Sprawy ochrony mniejszości narodowych pozostają wciąż aktualne i zajmują ważne miejsce w działalności organizacji międzynarodowych oraz w działaniach o charakterze prawnym i organizacyjnym podejmowanych przez poszczególne państwa. Spośród praw, z których korzystają mniejszości narodowe, prawa kulturalne mają szczególnie doniosłe znaczenie, służą bowiem ochronie ich odrębności kulturalnej, wynikającej z poczucia tożsamości kulturowej oraz będącej warunkiem ich istnienia i przetrwania. Zapewnienie właściwej ochrony tej kategorii praw jest jednak utrudnione wskutek ideologicznych i politycznych napięć, które często towarzyszą debacie na temat autonomii kulturalnej. Wzmocnienie ochrony praw kulturalnych jest niekiedy postrzegane jako potencjalne zagrożenie dla jedności państwa i tożsamości narodowej.

ZE WSTĘPU