Zbrodnie międzynarodowe w prawie krajowym wybranych państw

Redakcja: Patrycja Grzebyk

 

POBIERZ PDF

Category:

 

Analiza systemów krajowych wskazuje, że państwa nie mają jednego modelu uregulowania na poziomie krajowym odpowiedzialności za zbrodnie międzynarodowe i często mierzą się z wątpliwościami, w jakim stopniu muszą jedynie kopiować rozwiązania międzynarodowe, a w jakim powinny modyfikować rozwiązania traktatowe czy prawa zwyczajowego ze względu na swoje specyficzne potrzeby czy kulturę prawną. Czytelnik w prezentowanych tekstach znajdzie szereg uwag dotyczących zarówno definicji zbrodni, zasad jurysdykcji, zasad odpowiedzialności, jak i trudności w wyróżnianiu danych zbrodni w ramach danego wyroku. Teksty odwołują się zarówno do praktyki sądów krajowych, międzynarodowych i umiędzynarodowionych. Autorzy niniejszej publikacji mają nadzieję, że pokazanie różnych perspektyw krajowych, wpływu czynników politycznych oraz niekiedy kulturowych na dane rozwiązania prawne pozwoli zrozumieć wątpliwości co do obowiązującego kształtu norm prawa międzynarodowego i funkcjonującego systemu sprawiedliwości międzynarodowej, a także umożliwi wyciągnięcie wniosków na przyszłość co do kierunku zmian w regulacjach krajowych, aby błędy czy też trudności innych państw można było przekuć na stabilniejsze rozwiązania prawne.