An award-giving gala concludes a competition for the best doctoral and post-doctoral legal dissertation

2019-06-12

We are happy to announce that the Competition for the Best Doctoral and Post-doctoral Legal Dissertation organised by the publishing arm of the Institute of Justice was concluded with a festive gala, which took place last Friday at the Institute’s head office. We are pleasantly surprised by the number of entries and the uniformly high level of the submitted dissertations.


The jubilee year 2018

2019-03-20

The jubilee year 2018, which marks the centenary of Poland’s regained independence, is a good time to recall how important the institutions of the justice system are for the state.

 


Institute of Justice registered as an academic publisher

2019-01-18

We proudly announce that the Institute of Justice has been included in the updated register of academic publishers recently released by the Ministry of Science and Higher Education. This means that all reviewed monographs issued by the Institute have the publication score of 80 points.


Cztery nowe publikacje Wydawnictwa IWS

2018-12-27

Końcem grudnia ukazały się cztery nowe publikacje Wydawnictwa IWS:

  • Odpowiedzialność dyscyplinarna. Standardy polskiego systemu prawnego na przykładzie wybranych zawodów prawniczych.
  • Praktyka instytucji obrony koniecznej.
  • Recydywa jurydyczna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  • Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997 r. Naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących.

Zapraszamy do lektury.


Report on selected solutions of law, business and technologies preventing crimes

2018-12-01

Report on selected solutions of law, business and technologies preventing crimes” to opracowanie przygotowane w międzynarodowej kooperacji z udziałem ekspertów m.in. ze Stanford Research Institute oraz IESE Busieness School. Raport przedstawia wybrane zagadnienia w kontekście problematyki dotyczącej zapobiegania przyczynom przestępczości na przykładzie czterech obszarów,  finansowego, energetycznego, ubezpieczeniowego oraz zarządzania ludźmi w organizacjach.