Między chromosomem a paragrafem. Transseksualizm w ujęciu prawnym, społecznym i medycznym

47,00 

Redakcja: Błażej Kmieciak

Format: 160x240mm

Liczba stron: 266

 

SPIS TREŚCI

Out of stock

Category:

 

Monografia dotyka ważnego społecznie, medycznie, psychologicznie i prawnie problemu transseksualizmu i zaburzeń identyfikacji płciowej. Problem transseksualizmu jest wieloaspektowy, dlatego wieloperspektywiczność ocenianej pracy jest jej ogromną zaletą, daje bowiem możliwość zarówno poszerzenia spojrzenia na problem, jak i uprządkowania wiedzy na ten temat. Poszczególne rozdziały napisane są w większości zwięzłym, naukowym językiem, z przytoczeniem aktualnej literatury przedmiotu, ale jednocześnie w sposób zrozumiały dla odbiorców spoza danej dziedziny. Wiele z opisanych badań zagranicznych daje polskiemu czytelnikowi wgląd w aktualny światowy stan badań. Dzięki temu publikacja pozwala spojrzeć na problem w sposób refleksyjny, uporządkowany, oparty na faktach oraz wolny od ideologii i uprzedzeń. Monografia jest ze wszech miar warta publikacji i rozpowszechnienia oraz powinna spotkać się z zainteresowaniem osób z wielu różnych środowisk. Dotyka również kwestii prawno-normatywnych, przez co winna stać się ważną publikacją dla osób odpowiedzialnych za decyzje polityczne i prawotwórcze w tym zakresie.

Dr hab. Jakub Pawlikowski, prof. UKSW

 

Niniejsza monografia jest zbiorem analiz oraz refleksji dotyczących wielowątkowego oraz złożonego problemu, jakim jest transseksualizm. Na jej łamach swoje prace zdecydowali się zamieścić Autorzy, którzy od wielu lat zajmują się problematyką ludzkiej seksualności, praw człowieka, prawa medycznego, ochrony zdrowia psychicznego oraz socjologii medycyny. Transseksualizm jest nadal w wielu swych obszarach zjawiskiem tajemniczym. Jego odkrywanie może odbywać się wyłącznie w sposób rzetelny, skupiony na wiedzy medycznej, prawnej oraz społecznej.

Ze Wstępu, Dr hab. Błażej Kmieciak, prof. UM

 

Additional information

Weight 0,60 kg