Między przemocą ekonomiczną a karaniem za długi. Kryminologiczne studium przestępstwa niealimentacji

129,00 

Autor: Paweł Ostaszewski

Liczba stron: 298

 

SPIS TREŚCI

 

Out of stock

Category:

 

Oddawana do rąk Czytelników praca stanowi niezwykle ciekawe studium przestępstwa niealimentacji dokonane głównie z perspektywy kryminologicznej, choć nie brak w nim także elementów dogmatycznych i prawnoporównawczych. Monografia jest aktualnym i cennym opracowaniem podbudowanym żmudną pracą badawczą, a wzbogacają ją liczne tabele i wykresy, które pozwalają na lepszą percepcję przekazywanych treści. Autor pracy dołożył wszelkiej staranności, aby uzyskane w toku procesu badawczego dane i informacje wykorzystać w sposób możliwie pełny, obiektywny i rzetelny. Do grona odbiorców pracy można z całą pewnością zaliczyć teoretyków i praktyków w obszarze szeroko pojętych nauk penalnych, a także studentów, aplikantów i doktorantów, którzy mogą nie tylko czerpać wiedzę, ale też kształtować swój warsztat badawczy, analizując tok procesu badawczego zaprezentowany w monografii.

 

Z RECENZJI PROF. DR HAB. EWY GUZIK-MAKARUK

 

Na szczególnie pozytywną ocenę zasługuje uwzględnienie i […] wyczerpujące opracowanie przez Autora szeregu zagadnień kryminologicznych związanych bezpośrednio z tematem monografii, a  dotyczących problemu przemocy domowej, przemocy w rodzinie, przemocy ekonomicznej czy w ogóle zagadnień koncepcji przemocy. Na wyróżnienie zasługuje też część prawnoporównawcza […]. W pracy opracowano również część badawczą stanowiącą, w najważniejszej części, badania aktowe, które objęły losową próbę 311 spraw sądowych o przestępstwo z art. 209 k.k., zakończonych w 2020 r., i skupiły się na przebiegu postępowania, osobie sprawcy i pokrzywdzonego, charakterystyce czynu i prawno-karnej reakcji na ten czyn. Autor uwzględnia w monografii i wnikliwie omawia na najwyższym poziomie naukowym szereg pojawiających się – teoretycznych i praktycznych – problemów związanych ze wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi niewywiązywania się z obowiązku alimentacji.

 

Z RECENZJI DR HAB. BARBARY NAMYSŁOWSKIEJ-GABRYSIAK

 

Additional information

Weight 0,7 kg