Odpowiedzialność za błędy medyczne w Polsce i w Niemczech – wybrane aspekty

65,00 

Autorki: Ewa M. Guzik-Makaruk, Emilia Truskolaska, Ewelina Wojewoda

Format: 160x240mm

Liczba stron: 272

 

SPIS TREŚCI

Out of stock

Category:

 

Zaprezentowane w książce problemy jednoznacznie potwierdzają, że błędy medyczne są wyjątkowo doniosłym wyzwaniem dla sfery zdrowia publicznego, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Publikacja dotyka zagadnień na styku prawa karnego medycznego i kryminologii. Jej niezaprzeczalnym atutem jest aktualność. […] Obejmuje krytyczną analizę błędów medycznych w obu krajach. Nie mniejszą wartość teoretyczną i praktyczną posiadają te części książki, które dotyczą zagadnień kryminologicznych. Odnoszą się one zarówno do etiologii i fenomenu analizowanych zagadnień, jak również do profilaktyki kryminalnej. Z powodzeniem można zatem polecić lekturę książki szerokiemu kręgowi odbiorców.

Prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski

 

Zagadnienie błędów medycznych i odpowiedzialności za ich popełnianie jest aktualne i bardzo ważne. […] Pomimo licznych artykułów i publikacji dotyczących tego tematu brakuje na rynku monografii odnoszących się do problematyki błędów i odpowiedzialności za nie w innych krajach. Książka ta jest udaną próbą wypełnienia tej luki.

dr Agnieszka Fiutak

Additional information

Weight 0,7 kg