Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym. Konkretyzacja i realizacja

18,00 

Edithor: Paweł Sobczyk

Size: 160x240mm

Length: 308

Category: public law

Price:

CONTENTS

 

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni/Lowest price in the last 30 days: 18,00 .

Category:

 

Przeprowadzone badania dotyczące zagadnień aksjologiczno-konstytucyjnych wpisują się w sposób pośredni w badania nad stadium rozwoju praw człowieka, które przez doktrynę jest określane mianem realizacji praw człowieka, czyli ich urzeczywistniania. Polega ono na realnym zabezpieczeniu wolności i praw oraz możliwości ich poznawania i korzystania z nich, aby nie były tylko „teoretyczne czy iluzoryczne”, lecz „praktyczne i skuteczne” (prof. Tadeusz Jasudowicz). Trudno zatem przecenić znaczenie tego typu badań, nie tylko ze względu na prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków – in specie, ale także ze względu na wszystkie konstytucyjnie potwierdzone wolności i prawa jednostki – in genere.

Michał Poniatowski, Paweł Sobczyk

 

Additional information

Weight 0,67 kg