Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego Przeciwdziałanie zagrożeniom Rola Służb

34,00 

Title: Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego Przeciwdziałanie zagrożeniom Rola Służb

Edithors: Tomasz Kośmider, Marcin Strzelec

Size: 160x240mm

Length: 176

Category: penitentiary

Price: 34 PLN

CONTENTS

Out of stock

Category:

 

Publikacja wpisuje się w rozwijany współcześnie nurt badań nad bezpieczeństwem z uwzględnieniem właściwej mu wielowymiarowości i interdyscyplinarności. Należy podkreślić, że zawarte w książce ustalenia, będące wynikiem wieloletnich badań oraz znajomości już ogłoszonych drukiem dociekań środowiska naukowego, mogą stanowić argument w debacie na temat budowania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego. Przedstawione studium nie wyczerpuje tematu, pozwala jednakże na sformułowanie kierunków dalszych badań, które jawią się jako ważne w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski – ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa publicznego – w oparciu o wiedzę wygenerowaną w dyskursie o zagrożeniach bezpieczeństwa obywateli oraz dóbr narodowych.

ze wstępu

Additional information

Weight 0,46 kg