Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego Przeciwdziałanie zagrożeniom Rola Służb

34,00 

Redakcja: Tomasz Kośmider, Marcin Strzelec

Format: 160x240mm

Liczba stron: 176

 

SPIS TREŚCI

Brak w magazynie

Kategoria:

 

Publikacja wpisuje się w rozwijany współcześnie nurt badań nad bezpieczeństwem z uwzględnieniem właściwej mu wielowymiarowości i interdyscyplinarności. Należy podkreślić, że zawarte w książce ustalenia, będące wynikiem wieloletnich badań oraz znajomości już ogłoszonych drukiem dociekań środowiska naukowego, mogą stanowić argument w debacie na temat budowania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego. Przedstawione studium nie wyczerpuje tematu, pozwala jednakże na sformułowanie kierunków dalszych badań, które jawią się jako ważne w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski – ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa publicznego – w oparciu o wiedzę wygenerowaną w dyskursie o zagrożeniach bezpieczeństwa obywateli oraz dóbr narodowych.

ze wstępu

Informacje dodatkowe

Waga 0,46 kg