Kierownictwo

Dr Agnieszka Mikos-Sitek – Kierownik Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

 

 

Doktor nauk prawnych, ukończyła studia magisterskie (1999), a następnie studia doktoranckie (2005) na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 2003 r. związana z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, najpierw jako współpracownik, a od 2006 r. jako adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego, od października 2020 r. kierownik kierunku Prawo.

W swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim problematyką prawa bankowego, bankowości centralnej, prawa budżetowego (w zakresie gospodarki finansowej państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego) oraz finansowaniem ochrony zdrowia; autorka publikacji we wskazanym zakresie specjalizacji. W latach 2001-2003 redaktor dwutygodnika „Monitor Prawniczy”, w latach 2003-2011 redaktor, a następnie wydawca w Dziale Literatury Prawniczej Wydawnictwa C.H. Beck sp. z o.o., redaktor prowadzący serii System Prawa Prywatnego pod redakcją naukową Prof. dr Zbigniewa Radwańskiego wydawanej we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w latach 2006-2011 redaktor kwartalnika Studia Prawa Prywatnego (do 2021 r. członek Kolegium Redakcyjnego).