Polityka prywatności

Wydawnictwo IWS zapewnia, że gromadzi wyłącznie dane osobowe niezbędne lub istotne dla działania strony oraz że informacje te, w zależności od dostarczonych danych, są starannie przechowywane i zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne. Wydawnictwo IWS nie ujawnia świadomie osobom trzecim żadnych danych osobowych, które identyfikują Użytkowników naszej strony, chyba że:
1. Dane są wymagane przez prawo lub na potrzeby postępowania sądowego.
2. Posiada na to zgodę Użytkownika.
3. Informacje są wymagane w związku z usługami świadczonymi przez strony trzecie, które będą również zobowiązane do przestrzegania warunków niniejszej polityki prywatności.

Niektóre produkty lub usługi oferowane przez Wydawnictwo za pośrednictwem tej strony internetowej mogą wymagać od UŻYTKOWNIKA podania danych umożliwiających identyfikację, takich jak imię i nazwisko lub hasło. UŻYTKOWNIK ma możliwość odmowy podania informacji, co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z produktu lub usługi. Wydawnictwo może wykorzystywać zebrane dane osobowe do celów wewnętrznych.

UŻYTKOWNIK powinien mieć świadomość, że polityka prywatności witryn stron trzecich jest różna i Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za sposób przechowywania i wykorzystanie zebranych przez nie danych osobowych.

Wydawnictwo będzie okresowo przeglądać niniejszą politykę prywatności i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Korzystanie z tej witryny oznacza zrozumienie i akceptację praktyk opisanych w niniejszej polityce prywatności.

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności - 14.01.2019r.

Komentarze lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności można kierować na adres: wydawnictwo@iws.gov.pl