O Wydawnictwie

Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości zapewnia pełną obsługę wydawniczą. Przekazany do nas materiał jest opracowywany przez wyspecjalizowany i doświadczony zespół, który w porozumieniu z Autorem kreuje szatę graficzną publikacji (projekt okładki, projekt typograficzny, layout etc.), dobiera format, typ oprawy, rodzaj papieru odpowiedni do charakteru książki i – co najważniejsze – pomaga w zredagowaniu tekstu oraz zapewnia korektę i skład, a następnie przekazuje publikację do druku.

Wydawnictwo może poszczycić się zespołem doskonałych fachowców, co w połączeniu z rzetelną wiedzą merytoryczną i doświadczeniem współpracowników przekłada się na najwyższy poziom usług wydawniczych.

Wydawnictwo IWS, jako znaczący wydawca, zajmuje się przede wszystkim publikowaniem recenzowanych tekstów naukowych, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej. Decyzja o utworzeniu Oficyny wynikła z potrzeby stworzenia skutecznego mechanizmu rozpowszechniania wysokiej jakości prac naukowych oraz naukowo-badawczych, a także eliminacji barier tkwiących w istniejących modelach komunikacji naukowej.

Podtrzymując zobowiązanie do rozpowszechniania wiedzy, wiele książek w formie elektronicznej publikowanych przez Wydawnictwo IWS jest dostępnych do pobrania bezpłatnie, a wersje drukowane można nabyć m.in. za pośrednictwem niniejszej strony inernetowej.