Warunki użytkowania

Materiały na tej stronie są chronione prawami autorskimi Wydawnictwa IWS lub są kopiowane za zgodą innych właścicieli praw autorskich.

Wszystkie wersje elektroniczne zostały przygotowane przez Wywadnictwo IWS.
Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Korzystając e-książek, użytkownicy zgadzają się przestrzegać następujących warunków użytkowania:

JEŚLI NIE JEST WYRAŹNIE POSTANOWIONE W INNY SPOSÓB, można: czytać, kopiować, pobierać, drukować i wyświetlać prace wyłącznie do użytku osobistego lub do użytku w swojej organizacji, pod warunkami:

dostarczenia odpowiedniego potwierdzenia pierwotnemu właścicielowi praw autorskich;
użycia niekomercyjnego;
uzyskania zgody Wydawnictwa IWS w razie wykorzystania tekstów i obrazów do celów komercyjnych,
 uzyskania zgody Wydawnictwa IWS w razie zamieszczenia tekstów i obrazów na innym serwerze do celów komercyjnych lub publicznych,
 tworzenia odnośników do materiałów z uwzględnieniem niniejszych warunków użytkowania;
niezmieniania ani przekształcania wykorzystywanej pracy.