Komitet doradczy

Służy radą w sprawach związanych z działalnością Wydawnictwa. Komitet zbiera się dwa razy w roku w ustalonym wcześniej terminie w siedzibie Wydawnictwa.

Do zadań Komitetu należy:

konsultowanie założeń planu wydawniczego Wydawnictwa,
proponowanie włączenia wartościowych publikacji do planu wydawniczego,
doradzanie w głównych kwestiach związanych z działalnością Wydawnictwa,
omawianie spraw kierowanych do Komitetu przez Dyrektora IWS, Kierownika czy Naczelnika Wydawnictwa.