Kontakt

Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
ul. Krakowskie Przedmieście 25
   00-071 Warszawa

Sekretariat
 tel.: (22) 630-94-53
 fax: (22) 630-99-24
 e-mailwydawnictwo@iws.gov.pl