Formularz recenzji

Formularz recenzencki oraz wymogi formalne dla autorów są dostępne na stronie internetowej Wydawnictwa. Wszystkie zamówione recenzje są własnością redakcji Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.