Praca przekazywana do Wydawnictwa IWS powinna zostać sporządzona zgodnie z normą PN-ISO 690:212

Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: wydawnictwo@iws.gov.pl.
Wraz z tekstami autor powinien przesłać również:
- wypełniony „Formularz zgłoszeniowy” ( wzór tutaj), zawierający podstawowe informacje o autorze i książce,
- wypełniony „Formularz okładki” ( wzór tutaj).