Mieszkania funkcjonariuszy Służby Więziennej

35,00 

Autor: Maciej Okrasa

Format: 160x240mm

Liczba stron: 128

 

SPIS TREŚCI

 

Brak w magazynie

Kategoria:

 

Praca ma logiczną i przejrzystą strukturę. Autor odnosi się wprost do treści omawianych przepisów, popierając swoją argumentację głównie poglądami judykatury. Zwrócić należy uwagę, że Autor nie unika konfrontacji ze stanowiskiem wyrażanym w szczególności w niektórych wyrokach Sądu Najwyższego, uzasadniając przy tym swoje zdanie odrębne w sposób wyczerpujący, z uwzględnieniem wieloletniej praktyki w zakresie stosowania ustawy o Służbie Więziennej.

Monografię należy traktować jako kluczowe na polskim rynku wydawniczym kompleksowe omówienie zagadnień prawnych związanych z mieszkaniami funkcjonariuszy Służby Więziennej. Z uwagi na liczne podobieństwa legislacyjne praca powinna zainteresować również osoby badające uprawnienia do mieszkań na kanwie innych tzw. „ustaw mundurowych”. Z publikacją powinny się zapoznać zarówno osoby stosujące prawo, w tym sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, jak również funkcjonariusze ubiegający się o przyznanie prawa do mieszkania.

Dr Włodzimierz Bendza, Uniwersytet WARSZAWSKI

Maciej Okrasa w znakomity sposób uzupełnia to, co w ustawie jest niedomówione. Bardzo czytelnie, z powołaniem się na najnowsze orzecznictwo (w tym sądów pracy) wyjaśnia kwestie budzące wątpliwości wśród adresatów norm prawnych. Jego wykład jest nie tylko kompletny, ale również bardzo przejrzysty i klarowny.

Michał Zoń, Dyrektor Biura Prawnego CZSW

Monografia stanowi interesujące i kompleksowe omówienie przepisów dotyczących realizacji świadczeń mieszkaniowych funkcjonariuszy Służby Więziennej i jest owocem wnikliwej ich interpretacji. Sam pomysł szerokiego zakresu opracowania podjętej problematyki w formie kompendium wiedzy wyjaśniającego aspekty prawne uprawnień do lokalu mieszkalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej zasługuje na uznanie. Recenzowana monografia ma zarówno duże walory naukowe, jak i praktyczne oraz stanowi interesującą ofertę dla szerokiego kręgu odbiorców.

ppłk dr Marcin Strzelec

 

 

Informacje dodatkowe

Waga 0,36 kg