Status sędziego w państwie demokratycznym. Tom I. Państwa europejskie

22,00 

Title: Status sędziego w państwie demokratycznym. Tom I. Państwa europejskie

Edithor: Bogusław Przywora

Size: 160x240mm

Length: 596

Category: public law

Price: 22 PLN

CONTENTS

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 22,00 .

Category:

 

Praca stanowi próbę wielopłaszczyznowej analizy statusu prawnego sędziego w wybranych państwach europejskich. Autorzy opracowań uwypuklili specyfikę różnych ustrojów i związanych z tym relacji pomiędzy poszczególnymi władzami. Pozwoliło to „wydobyć” oryginalne rozwiązania w analizowanych państwach, a także zilustrować, na ile państwa te wypełniają standardy międzynarodowe.

od redakcji

Publikacja przedstawia różne modele ustrojowe oraz uwypukla wspólne rozwiązania państw demokratycznych dotyczących statusu sędziego (…). Praca stoi na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Jest cennym źródłem aktualnych informacji w różnych państwach europejskich. Wypełnia lukę w polskiej literaturze przedmiotu dotyczącej tego zagadnienia.

dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS

Monografia jest kompleksową analizą statusu sędziego w wybranych państwach europejskich. Problematyka została ujęta systemowo. Publikacja stanowi istotny wkład do nauki prawa konstytucyjnego.

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR

Additional information

Weight 1,15 kg