Status prawny sędziego Państwa Europejskie. Tom I

22,00 

Redakcja: Bogusław Przywora

Format: 160x240mm

Liczba stron: 596

 

SPIS TREŚCI

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni/Lowest price in the last 30 days: 22,00 .

Kategoria:

 

Praca stanowi próbę wielopłaszczyznowej analizy statusu prawnego sędziego w wybranych państwach europejskich. Autorzy opracowań uwypuklili specyfikę różnych ustrojów i związanych z tym relacji pomiędzy poszczególnymi władzami. Pozwoliło to „wydobyć” oryginalne rozwiązania w analizowanych państwach, a także zilustrować, na ile państwa te wypełniają standardy międzynarodowe.

od redakcji

Publikacja przedstawia różne modele ustrojowe oraz uwypukla wspólne rozwiązania państw demokratycznych dotyczących statusu sędziego (…). Praca stoi na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Jest cennym źródłem aktualnych informacji w różnych państwach europejskich. Wypełnia lukę w polskiej literaturze przedmiotu dotyczącej tego zagadnienia.

dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS

Monografia jest kompleksową analizą statusu sędziego w wybranych państwach europejskich. Problematyka została ujęta systemowo. Publikacja stanowi istotny wkład do nauki prawa konstytucyjnego.

dr hab. Sabina Grabowska, prof. UR

Informacje dodatkowe

Waga 1,15 kg