Atlas przestępczości w Polsce 6

70,00 

Autorzy: Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, Andrzej Siemaszko, Paweł Ostaszewski, Justyna Włodarczyk-Madejska, Joanna Klimczak

Format: 210x297mm

Liczba stron: 216

 

SPIS TREŚCI

KEY FINDINGS

Out of stock

Category:

 

Celowość, a wręcz potrzeba opublikowania kolejnej, szóstej już, edycji Atlasu przestępczości w Polsce pozostaje poza sporem. Zwłaszcza w dzisiejszych trudnych czasach istnieje konieczność merytorycznej oceny nasilenia, struktury i dynamiki zjawisk patologicznych, w tym zwłaszcza przestępczych. Warunkuje to bowiem wypracowanie skuteczniejszych strategii przeciwdziałania tym zjawiskom ze strony państwa, a jednocześnie może przyczynić się do kształtowania właściwych postawy obywateli. […]

Jestem przekonany, iż spełni się intencja Autorów co do tego, ze Atlas przestępczości w Polsce 6 okaże się inspirującą lekturą oraz cennym źródłem wiedzy o zjawiskach nie do końca chlubnych, ale dla społeczeństwa niewątpliwie ważnych, także z tego powodu, że przestępczość musi być traktowana jako wskaźnik rozmiarów i nasilenia zakłóceń w równowadze społeczno–ekonomicznej państwa.

z recenzji prof. dr hab. Emila Pływaczewskiego

 

 

Publikacja ma charakter opracowania źródłowego zawierającego dane statystyczne i komentarze do nich. […] Recenzowane opracowanie w obszarze kryminologii – tak jak wydawnictwa źródłowe w wielu innych dyscyplinach nauki – ma niezwykle istotne znaczenie tak dla teoretyków, jak i dla praktyków w obszarze zajmujących się badaniem zjawiska społecznego, jakim jest przestępczość. […] Publikacja jest istotna dla środowiska kryminologicznego i kontynuację wydawania Atlasu przestępczości w Polsce uważam za bardzo potrzebną i istotną dla rozwoju polskiej kryminologii. […] W tej chwili Atlas pozostaje właściwie jedyną szerzej dostępną w naszym kraju zbiorczą publikacją danych statystyki policyjnej, sądowej i penitencjarnej wykraczających poza to co jest dostępne w rocznikach statystycznych GUS (w których publikowane dane siłą rzeczy mają mocno ograniczony charakter).

z recenzji prof. dr hab. Krzysztofa Krajewskiego

 

Additional information

Weight 0,87 kg