Jubileuszowy rok 2018

2019-03-20

Jubileuszowy rok 2018 – symbolizujący stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – jest dobrym momentem na przypomnienie, jak istotne dla państwa są instytucje wymiaru sprawiedliwości.

O ich znaczeniu mówił sędzia Marian Zborowski, prezes przedwojennego Sądu Apelacyjnego we Lwowie. Głosił on, iż „sądownictwo jest jednym z najgłówniejszych filarów, na którym opiera się gmach Rzeczypospolitej. Słabość tego słupa jest niechybną oznaką, że państwo znajduje się w głębokim niebezpieczeństwie”. Stąd naczelną ideą przyświecającą inicjatorom wydania Teki było przypomnienie tej ważnej roli, którą sądownictwo odgrywało i odgrywa, stojąc na straży dobrego funkcjonowania państwa polskiego od ponad tysiąca lat. 
Od czasów Piastów, Jagiellonów – po czasy współczesne. Jak łącząc niełatwe sprawy ludzkie i cnoty boskie, utrwalało szlachetne postawy lub tępiło zdradę i łotrostwo. Są tu również prezentowane momenty grozy – czasy mordów sądowych – to przestroga, by nie wydarzyły się już nigdy. Warto więc walczyć o dobre sądy, aby poczucie sprawiedliwości dawało ludziom wiarę i moc wspierania państwa ze wszystkich sił najlepszymi cnotami obywatelskimi. 
ze wstępu dr. hab. Bogumiła Szmulika, prof. UKSW

Zobacz broszurę towarzyszącą Tece: