Komitet doradczy

Służy radą w sprawach związanych z działalnością Wydawnictwa. Komitet zbiera się dwa razy w roku w ustalonym wcześniej terminie w siedzibie Wydawnictwa.

Do zadań Komitetu należy:

konsultowanie założeń planu wydawniczego Wydawnictwa,
proponowanie włączenia wartościowych publikacji do planu wydawniczego,
doradzanie w głównych kwestiach związanych z działalnością Wydawnictwa,
omawianie spraw kierowanych do Komitetu przez Dyrektora IWS, Kierownika czy Naczelnika Wydawnictwa.

Członkowie Komitetu doradczego

dr hab. nauk prawnych, Zbigniew Cieślak, prof. UKSW

prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska

dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ

prof. zw. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca

dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS

dr Mariusz Paździor

prof. zw. dr hab. Bogdan Szlachta

dr Andrzej Pogłódek

dr Artur Trubalski