Ogólnopolskim Forum Młodych Kryminologów w Białymstoku

2022-05-25

Reprezentacja Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, wzięła udział w Ogólnopolskim Forum Młodych Kryminologów w Białymstoku, organizowanym w dniach 18-20 maja 2022 r. W związku z faktem, że Instytut Wymiaru Sprawiedliwości był jednym ze współorganizatorów tegorocznej edycji Forum, przekazaliśmy na potrzeby wydarzenia kilkadziesiąt publikacji wydanych przez nasze Wydawnictwo oraz służyliśmy informacją w zakresie działalności naszej jednostki.

 

Tematem przewodnim obrad było: Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w. (Criminal law and criminology in response to the 21st century crises).

 

Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów, to pionierskie przedsięwzięcie w skali całego kraju, mające jednocześnie charakter międzynarodowy. Czwartą edycję OFMK uświetnił panel ekspercki pod hasłem: Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii (Current Problems of the Penal Law and Criminology), w czasie którego doświadczeni kryminolodzy z polskich i zagranicznych uczelni, przedstawili wyniki swoich badań i analiz – prezentowane wystąpienia dotyczyły związków pomiędzy kryzysami XXI w. a prawem karnym i kryminologią. Nazwa wspomnianego panelu eksperckiego, została zainspirowana serią wydawniczą: Current Problems of the Penal Law and Criminology (Aktuelle Probleme des Strafrechsund und der Kriminologie), publikowaną od lat z inicjatywy prof. dr. hab. dr. h. c. Emila W. Pływczewskiego – pomysłodawcy i twórcy idei OFMK oraz założyciela Białostockiej Szkoły Kryminologii.

 

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB.