Prawo do życia

99,00 

Autor: pod redakcją naukową prof. Wojciecha Lisa

 

Ilość stron: 360

 

SPIS TREŚCI

24 w magazynie

Kategoria:

 

Niniejsze opracowanie koncentruje się na początkowym okresie życia człowieka, ukazując aktualność wskazanych problemów i potrzebę wzmocnienia gwarancji prawnej ochrony życia zwłaszcza najsłabszych, zdanych na łaskę innych. Podkreśla wartość życia człowieka od poczęcia oraz znaczenie prawa naturalnego, które pozwala wypełnić treścią aksjologiczną pustkę wynikającą z prawa pozytywnego. Zasadniczą ideą tego opracowania jest podkreślenie wartości życia w kontekście aksjologii konstytucyjnej, zakorzenionej głęboko w prawie naturalnym, niezależnym od ludzkich ocen i zmieniających się trendów. Wynikający stąd szacunek należny człowiekowi na każdym etapie jego życia stanowi afirmację kultury życia, którą powinny kierować się władze publiczne w trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny.

 

Fragment Wprowadzenia

Informacje dodatkowe

Waga 0.77 kg