Tryb powoływania sędziów i rola rad sądownictwa w wybranych państwach europejskich

73,00 

Redakcja: Marcin Romanowski, Andrzej Pogłódek

Format: 160x240mm

Liczba stron: 362

 

SPIS TREŚCI

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 73,00 .

Kategoria:

 

Powoływanie sędziów i rola rad sądownictwa Rady Sądownictwa są podstawowymi, wyspecjalizowanymi organami, stojącymi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Kompetencje tych rad decydują o ogromnym ich znaczeniu dla należytego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Celem monografii jest przedstawienie unormowań prawnych dotyczących pozycji prawnej rad sądownictwa. Zbadania zagadnienia statusu prawnego, uprawnień oraz sposobu kreowania składów rad sądownictwa, a w przypadku tych państw w których takich organów nie powołano trybu powoływania sędziów ma istotne znacznie dla praktyki ustrojowej, może bowiem przyczynić się do dalszego doskonalenia polskiej rady sądownictwa.

Informacje dodatkowe

Waga 0,75 kg